Granit

Granit

Granit Bir kaya çeşididir. Bileşiminde kuvars, feldsbat ve mika bulunur. Açık renkli bir kaya çeşidi olan granitin billurları çıplak gözle bile görülür. Bunlar anıt ve başka yapılarda kullanılan cilalı granit taşlarına bakmakla kolayca görülebilir. Granit volkanik kayadır. Bugün yeryüzündeki granitlerin hepsi vaktiyle yerin kilometrelerce derinliğinde erimiş lav halindeydi. Bunlar yer altında ağır ağır soğudukları için iri granit billurları meydana geldi. Yanardağ patlamaları ile yeryüzüne çıkan granit kütleleri çok çabuk soğuduklarından billurları küçük kaldı. Bu tip granite «diyolit» denir ki bileşim bakımından granitin aynıdır; yalnız, billurları gözle görülmez, ancak mikroskopla görülebilir.

Ürün Çeşitleri

Koleksiyonlarımız